Diefstal

Zakkenrollers

Trucs

Veiligheid

Accommodatie / Hotel

Caravan

Gas

Elektriciteit

Bagage

Op straat

Openbaar vervoer

Vliegveld

Taxiís

Geld

Geld opnemen

Spoedgevallen

Bel in de volgende spoedgevallen meteen de alarmcentrale van je verzekering:

Zorg dat je de volgende gegevens bij de hand hebt bij ziekenhuisopname als je de alarmcentrale belt:

Drugs

Overig